Nasz adres

"SPA Systemy Pomiarowo-Analityczne" Sp. z o.o.
51-416 Wrocław, ul. Kościerzyńska 12 

NIP 8971694245, REGON 932993910

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000203931

opłacony kapitał zakładowy 100000,00 PLN

BOŚ S.A. 08 1540 1030 2001 7773 0772 0001 

 

Sekretariat - tel. 71 792 72 40, fax  71 792 72 41 

 

Dział Handlowy - tel. 71 792 72 42 
Tomasz Knop - tel. kom. 607 379 982, e-mail: tomasz.knop@spa-systemy.pl

e-mail: biuro@spa-systemy.pl

 

Dział Serwisu - tel. 71 792 72 43

e-mail: biuro@spa-systemy.pl